ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ

Smenswict

ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προώθηση και προβολή της έννοιας της Βιωσιμότητας των ΟΤΑ και των Δημόσιων Φορέων, των ωφελειών και αποτελεσμάτων της χρήσης της σε κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΤΕ ΜΑΖI ΜΑΣ